Universidade de Ciência e Tecnologia AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

AGH oferuje studia podyplomowe, skierowane zarówno do specjalistów kadry inżynierskiej (studia z dziedziny ceramiki, elektrotechniki, energetyki, gazownictwa, geodezji, geofizyki, górnictwa, informatyki, telekomunikacji, metalurgii, robotyki, telekomunikacji oraz inżynierii biomedycznej i inżynierii finansowej), jak również do osób, które są zainteresowane zdobyciem nowej specjalizacji, m.in. w dziedzinie informatyki i grafiki komputerowej, ochrony środowiska, zamówień publicznych, BHP, szacowania i zarządzania nieruchomościami, zarządzania personelem, przedsiębiorstwem, zarządzania jakością, funduszami UE oraz zarządzania oświatą.
Privacy Policy